2022. 07. 15. 12:11:21
A Művelődés Háza és Könyvtára tehetséggondozó programja

Az elmúlt hónapokban zajlott a A Művelődés Háza és Könyvtára
tehetséggondozó programja az NTP-INNOV-21 pályázat keretén belül. A 60
órás tanfolyami programban a 18-25 év közötti korosztály táncos
tehetségfejlesztését célozták meg az oktatók – Darmos Éva vezető
tehetségfejlesztő, és Darmos István tehetségfejlesztő -, érintve a
zeneművészetet is a népdaltanulás az ének technikai képzés, valamint a
népzenei alapokkal való ismerkedés során. Mindennek része a tánctechnikai
fejlesztés, és a testi fejlesztés a táncanyagok tanulásán keresztül, az elméleti –
folklorisztikai – képzés, s ehhez kapcsolódóan a dramaturgiai ismeretek
bővítése is. A program megvalósítását külsős szakemberek, önkéntes segítők
és – a zempléni szlovák táncok kapcsán – külföldi szakemberek is segítették.
Az elmúlt hónapokban a fiatalok két táncanyaggal ismerkedtek meg,
bodrogközi táncokkal, és zempléni szlovák táncokkal, annak a gondolatnak a
szellemében, hogy a Kárpát-medencei tánckultúra közös gyökerekből
táplálkozik, s számos párhuzam található az itt együtt élő nemzetiségek
táncai, népzenéje között. A tanult táncokat egy kitalált történetre felfűzve jött
létre a Párhuzamok című műsor, amelynek bemutatása június 17-én a
program záró eseménye volt. A műsorban bodrogközi páros táncokat, tréfás
verbuválást és hatoztatót, szarku raz elnevezésű zempléni szlovák férfitáncot,
valamint zempléni szlovák páros táncokat láthattak az érdeklődők, az előadás
népzenei kíséretét a Szikes Zenekar vállalta fel.
A program kiegészítéseként Budapesten a Táncháztalálkozón és a
szentendrei skanzenben a Pünkösdi Fesztiválon vettek részt a fiatalok, ezek a
néptánc előadásokkal, táncházakkal, népművészeti vásárral, jól kiegészítették
a foglalkozásokon tanultakat. A program lehetőséget adott próbacipők és
zempléni szlovák ruhadarabok beszerzésére is.
A tehetséggondozó program a Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca
Nélküli Miniszter, valamint a Nemzeti Tehetség Program támogatásával
valósult meg.

-----